Software pro vlastní dopravu za čtyři měsíce? Žádný problém!

Český e-shop Bonami nabízí nábytek a bytové dekorace. Na začátku roku 2020 za námi přišli s jasným a stručným požadavkem: software pro vlastní dopravu v Praze a okolí. Termín? Čtyři měsíce.

bonami logo
Business
Pro vývojáře

Komplexní řešení pro vlastní systém rozvozu zboží

Rychlé ověření konceptu

Iterativní vývoj

Dodržení rozpočtu

Rychlé a včasné dodání projektu

Jan Klička photo

„Tato služba přináší našim zákazníkům jednu z nejlepších služeb na trhu s nábytkem, protože pohodlí volby přesného okna pro doručení stále není běžné.

Možnost odvozu starého a instalace nového nábytku během jedné návštěvy našich kurýrů je naprosto klíčová a jedinečná. Jsme rádi, že jsme tyto služby mohli nabídnout díky společnosti Cookielab, která pro nás připravila softwarové řešení.“

Jan Klička

Chief Logistics & Stores Officer

Výchozí situace

E-shop Bonami je známý prémiovými značkami, designem a zákaznickým servisem. Až do roku 2020 však pro dodávky větších položek (především nábytku) využíval externí přepravu. Neměl tak kontrolu nad posledním, ale podstatným bodem nákupu a potýkal se s četnými stížnostmi, což ovlivňovalo celkový dojem zákazníků z e-shopu.

V Bonami se proto rozhodli zavést vlastní přepravu a k tomu ještě nabídnout další služby, jako je montáž, instalace nebo výběr časového okna pro doručení. Měli řidiče a pracovníky ve skladu, měli dodávky. Co chybělo, to byl systém, který by vypočítal trasy, dostupnost a kapacity jednotlivých dodávek.

Řešení

S Bonami spolupracujeme na různých projektech od roku 2018. Naše zkušenosti z logistiky a nadšení pro nové výzvy nám pomohly i v případě služby Bonami Kurýr.

Vyvinuli jsme kompletní softwarové řešení, aby e-shop mohl vlastní dopravu rozjet. Systém zahrnuje rezervaci ve skladu, výpočet kapacit a aplikaci pro řidiče a je plně integrován do WMS společnosti. Software jsme navrhli tak, aby plánoval ideální trasu na základě několika kritérií:

1

Výpočet kapacity dodávky

Kolik balíků lze dovézt ze skladu k zákazníkům

2

Plánování ideální trasy

Jaké je nejlepší pořadí zákazníků

3

Čas potřebný na doručení

4

Doplňkové služby

Systém pro vlastní dopravu zohledňuje všechny tyto skutečnosti a vypočítává podle nich trasu každé jednotlivé dodávky. Součástí naší práce byl také design této služby na webu, konkrétně v objednávkovém formuláři.

V Bonami se proto rozhodli zavést vlastní přepravu a k tomu ještě nabídnout další služby, jako je montáž, instalace nebo výběr časového okna pro doručení. Měli řidiče a pracovníky ve skladu, měli dodávky. Co chybělo, to byl systém, který by vypočítal trasy, dostupnost a kapacity jednotlivých dodávek.

Nový systém je udržitelný, škálovatelný a pomůže společnosti Bonami růst. Moc nás těší, že si nás vybrali jako svého partnera.

Další rozvoj

Ve spolupráci s týmem Bonami plánujeme rozšířit software pro vlastní dopravu do dalších poboček a lokalit. Pro slovenský a maďarský trh jsme dodali překlady a úpravy systému na základě odlišných logistických operací.

Kromě toho se na speciální péči od svého oblíbeného e-shopu mohou těšit další města v České republice.

Na konci roku 2020 jsme přidali novou funkci, která umožnila zákazníkům zvolit si preferovaný čas doručení, a rádi tuto funkci upravíme tak, jak bude Bonami rozšiřovat tuto možnost do dalších lokalit.

Software Development hero image - monitor

Ze zákulisí...

Několik týdnů po spuštění jsme museli řešit objednávky, které zákazníci dokončili, ale nezobrazovaly se v systému. Bonami vše zkontrolovalo, my jsme vše zkontrolovali a zdálo se, že všechny procesy běží bez problémů.

Nakonec nás napadlo zkontrolovat počet řádků u objednávek. Zjistili jsme, že jsme zájem o dovoz zboží podcenili – omezili jsme počet objednávek v systému. Jakmile jsme toto omezení zrušili, žádné objednávky už ve frontě nečekaly. :-)

Software pro vlastní dopravu za čtyři měsíce? Žádný problém!

Český e-shop Bonami nabízí nábytek a bytové dekorace. Na začátku roku 2020 za námi přišli s jasným a stručným požadavkem: software pro vlastní dopravu v Praze a okolí. Termín? Čtyři měsíce.

bonami logo
Business
Pro vývojáře

Optimalizovaná integrace s ostatními systémy

Speciální řešení pro správu databáze

Vývoj řešení na klíč pro výpočet kapacity dodacích slotů

Rychlé a včasné dodávky

Udržitelný produkt připravený na budoucí škálování

Jakub Kohout - CO-Founder

„Pokaždé když vidíme dodávky Bonami, jak jedou k zákazníkům, máme radost, že můžeme být součástí jejich cesty. Díky našim zkušenostem v oboru logistiky jsme byli schopni poměrně rychle vyvinout kvalitní řešení na klíč pro výpočet kapacity rozvozových slotů. Nový systém je udržitelný, škálovatelný a pomůže společnosti Bonami růst. Moc nás těší, že si nás vybrali jako svého partnera.“

Jakub Kohout

co-founder Cookielab

Výchozí situace

Abychom snadněji začlenili vznikající systém pro dopravu do stávajícího stacku, chtěli jsme využít technologie, které Bonami již má, jako je GraphQL. K propojení se stávající gateway psané ve Scala pomocí Sangria pro GraphQL jsme chtěli použít stitching/federation schémata. Bohužel, v době počátečních fází projektu Sangria integraci nepodporovala.

Další výzvou byla databáze. Jedním z požadavků bylo, aby systém spravoval „power-user“ se znalostí SQL na straně

klienta. Rozhodli jsme se neimplementovat žádné administrátorské rozhraní a dali jsme „power-userovi“ přístup k databázi přímo. Jak se však systém rozrůstal, museli jsme zajistit, aby „power-user“ nemohl celou službu zneaktivnit.

Klíčová fáze projektu se točila kolem výpočtu kapacity slotů. Společnost Bonami chtěla, aby bylo pro její zákazníky co nejjednodušší objednávat další a komplexnější služby. Firma přitom potřebovala mít možnost plánovat a řídit kapacitu.

Použité technologie

In-house @ Bonami
Naše volba

Řešení

Naším záměrem bylo použít stitching/federation schémat k propojení nové služby se stávající bránou, ale Sangria tento druh integrace nepodporovala. Nakonec jsme proto integraci napsali ručně v jazyce Scala pomocí klienta Caliban. Díky pokračujícímu vývoji GraphQL pro Node.js – nejrozšířenějšího ekosystému – jsme mohli dodat řešení, které bude udržitelné i do budoucna.

Abychom se vyhnuli problémům s přístupem k databázi, použili jsme několik omezení pomocí PostgreSQL. Tím jsme vytvořili silný základ pro další rozvoj. Zavedli jsme také testy, abychom se ujistili, že se omezení budou chovat podle očekávání.

Tento přístup zjednodušil náš aplikační kód, který mohl záviset na konzistentních datech. Později jsme přidali několik mutací jazyka GraphQL, abychom mohli tyto změny provádět bez

nutnosti používat přímo databázi. Toto řešení se však v daném okamžiku ukázalo jako nejlepší z hlediska poměru nákladů a přínosů.

Pro kapacitu slotů jsme vyvinuli algoritmus který hodnotí každou část procesu doručení (např. cestu, montáž, platbu řidiči) tzv. body. Podobně jako v bodovém systému používaném v agile pro tickety je kapacita každého dodacího slotu definována stejnými „body“. Mezi tím vším byly konfigurace (spravované správcem systému) a naše algoritmy pro výpočet skutečného využití kapacity dodávky.

Výpočet se provádí na vyžádání a byl optimalizován tak, aby fungoval tímto způsobem. Použití předem vypočítaných dat bylo také možností, spíš by ale otevřelo další problémy, které by vyžadovaly řešení.

Nový systém je udržitelný, škálovatelný a pomůže společnosti Bonami růst. Moc nás těší, že si nás vybrali jako svého partnera.

The Future

Ve spolupráci s týmem Bonami plánujeme rozšířit software pro vlastní dopravu do dalších poboček a lokalit. Pro slovenský a maďarský trh jsme dodali překlady a úpravy systému na základě odlišných logistických operací.

Kromě toho se na speciální péči od svého oblíbeného e-shopu mohou těšit další města v České republice.

Na konci roku 2020 jsme přidali novou funkci, která umožnila zákazníkům zvolit si preferovaný čas doručení, a rádi tuto funkci upravíme tak, jak bude Bonami rozšiřovat tuto možnost do dalších lokalit.

Software Development hero image - monitor

Ze zákulisí...

Několik týdnů po spuštění jsme museli řešit objednávky, které zákazníci dokončili, ale nezobrazovaly se v systému. Bonami vše zkontrolovalo, my jsme vše zkontrolovali a zdálo se, že všechny procesy běží bez problémů.

Nakonec nás napadlo zkontrolovat počet řádků u objednávek. Zjistili jsme, že jsme zájem o dovoz zboží podcenili – omezili jsme počet objednávek v systému. Jakmile jsme toto omezení zrušili, žádné objednávky už ve frontě nečekaly. :-)

nebo
...vaši kariéru
Otevřené pozice

Kliknutím na „Přijmout“ souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem zařízení za účelem zlepšení webu, analýzy a podpory našeho marketingového úsilí. Další informace naleznete v našich Privacy Policy.