Carvago.com: Jak vznikal český startup pro evropský trh

Každý startup chce co nejrychlejší uvedení na trh. Ani Carvago (online tržiště s ojetými vozy), nebylo výjimkou. Zpočátku společnost narážela na nedostatek zkušených vývojářů. A právě v tuto chvíli jsme vstoupili do hry, abychom poskytli odborné znalosti a vhodné technické postupy potřebné pro vstup na trh.

bonami logo
Business
Pro vývojáře

Vytvořili jsme pro Carvago základnu vhodnou pro růst týmu i produktů. Carvago vstoupilo na B2B a B2C trhy v několika evropských zemích a další stále přibývají.V Cookielabu jsme hrdí na to, že jsme partnerem Carvago na jejich cestě ke změně trhu ojetých vozů v Evropě.

Úspěšné uvedení na B2B a B2C trhy

Uvedení v osmi evropských zemích (a přibývají další)

Dodávka funkčních řešení při trvalém snižování technického dluhu a zlepšování škálovatelnosti a spolehlivosti.

Kompletní nastavení týmů pro vývoj produktů a jejich provozní model (procesy, požadavky týmu, odpovědnosti a role)

Spolehlivá infrastruktura, schopna odolat marketingové kampani s miliony zobrazení

„Měli jsme pozitivní reference na Cookielab a proto jsme je oslovili jako partnera. S radostí mohu říci, že splnili naše očekávání. Jejich tým je velmi profesionální, zná technologie a dodává kvalitní produkt.

Je velmi obtížné najít softwarové studio, které by se mohlo plně integrovat s interními týmy a vzít projekt a povinnosti za vlastní, tak jako udělal Cookielab. Je pro nás důležité vědět, že se na ně můžeme spolehnout, a to nám pomáhá každý den.“

Jakub Šulta

spoluzakladatel a CEO, carvago.com

Výzva

V dubnu 2020 se na nás obrátilo Carvago s jasným požadavkem: převzít původní kód a veškerý vývoj, dokončit produkt a připravit vše na jeho spuštění. A na to všechno jsme měli méně než šest měsíců – od úvodní analýzy a pochopení původního kódu (bez jakékoliv předchozí dokumentace), až po budování infrastruktury. Naším hlavním úkolem bylo udělat vše nezbytné pro úspěšný start.

Řešení

Nejprve jsme museli vyřešit problém s infrastrukturou. Náš tým DevOps metodou pokusu a omylu nastavil nové cloudové prostředí, nasadil jej a ujistil se, že aplikace funguje jak má. Poté jsme museli vyhodnotit stav projektu a převzít si jeho vývoj. Celý vývoj produktu jsme nastavovali od nuly, protože v té době byl měla společnost Carvago interně pouze jedno interního backend developera. Najali jsme tým a vytvořili procesy, které nám umožnily dodržet termín spuštění. Od úspěšného spuštění i nadále zaštiťujeme oblast produktového managementu, DevOps a vývoje.

Připravili jsme základy tak, aby produkt (i tým za ním) mohl růst. Přešli jsme na model tzv. hybridních týmů (jde v podstatě o “pronajatý” in-house tým, u kterého vedení nepociťuje žádný rozdíl oproti běžným zaměstnancům).

Postup v tvorbě infrastruktury se odrážel i v produktu, který se následně promítl do správy pracovních toků dat a migrací v měřítku TB dat. Tento přístup se ukázal klíčový, když společnost Carvago spustila velkou reklamní kampaň v televizi a platforma musela odolat náporu desítek tisíc návštěvníků najednou.

Naše role není pouze v dodání produktu nebo nových funkcí – zajišťujeme také kvalitu. Obchodní cíle jsou sladěné s vývojem tak, aby byly nové funkce implementovány pouze tehdy, máme-li pro ně vhodnou technickou základnu, správnou strategii a realistický časový harmonogram. Další oblastí naší odbornosti je QA s automatickými testy, které jsme vyvinuli, společně s porovnáním různých variant funkcí a jejich priorit.

“Naše role nespočívá pouze v poskytování produktu nebo nových funkcí – zajišťujeme také kvalitu”

Služby

1

CTO as a Service

škálovatelnost developerského týmu; pro klienta najímá interní developery

řízení vývojových týmů; zajištění efektivních vývojových procesů

řízení technických aspektů a kvality infrastruktury

technologický design a vize klíčového produktu

2

Hybridní týmy

plné sladění mezi interními a externími týmy

sdílení znalostí a zkušeností

Cross-funkcionální týmy — frontend + backend + design + QA

3

DevOps

komplexní správa infrastruktury (AWS, Kubernetes, GitLab, Postgre, ES…)

poradenství při rozhodování o nástrojích a technologiích pro konkrétní případy použití

podpora vývojářů a jejich potřeb

optimalizace nákladů na infrastrukturu

4

Product management

strategické vedení produktu

vytvoření plánu pro produkt a získání souhlasu od klíčových zúčastněných stran

řízení očekávání zainteresovaných stran

předkládá technická řešení obchodních problémů

provádí uživatelský průzkum

řízení dodávky produktu - stanovuje priority, formuluje specifikace

je rovnocenným partnerem marketingového a obchodního oddělení

budování zákaznicky orientované firemní kultury

Příběh pokračuje

Carvago plánuje “revoluci” v tom, jak se ojetá auta prodávají online, a pokračuje v expanzi do dalších evropských zemí. Po uvedení na trh v roce 2020 náš příběh s Carvago pokračuje – stále jsme připraveni na vše popsané výše a těšíme se na rozšíření infrastruktury, velikosti týmů pro vývoj produktů a dodávání užitečného a hodnotného produktu.

Software Development hero image - monitor

Carvago.com: Jak vznikal český startup pro evropský trh

Každý startup chce co nejrychlejší uvedení na trh. Ani Carvago (online tržiště s ojetými vozy), nebylo výjimkou.

bonami logo
Business
Pro vývojáře

Zpočátku společnost narážela na nedostatek zkušených vývojářů. A právě v tuto chvíli jsme vstoupili do hry, abychom poskytli odborné znalosti a vhodné technické postupy potřebné pro vstup na trh. Vytvořili jsme pro Carvago základnu vhodnou pro růst týmu i produktů. Carvago vstoupilo na B2B a B2C trhy v několika evropských zemích a další stále přibývají.V Cookielabu jsme hrdí na to, že jsme partnerem Carvago na jejich cestě ke změně trhu ojetých vozů v Evropě.

Úspěšné spuštění platfony carvago.com v České republice

Expanze na Slovensko, Polsko, Itálii, Rakousko a Německo s úpravami pro každou zemi

Kompletní monitoring celého ekosystému pomocí Datadog & PagerDuty

Zavedení standardně užívaných knihoven s funkčními komponentami respond.js a reakčními hooks

Škálování vývojářského týmu z původního 1 “in-house” vývojáře na tým 30+ lidí

Zavedení automatického testování (regresní testy, “smoke” testy, e2e testy, “unit” testy)

Mnohonásobně vylepšená indexace a SEO

Dodání systému, který zvládl nejrychleji rostoucí automobilové tržiště ve střední a východní Evropě

Jakub Kohout - CO-Founder

„Naše volba padla na TypeScript, který nám umožňuje bezpečně přepisovat větší části aplikace. Přidali jsme runtime validační odpovědi z API a zavedli standardní knihovny. Klient dostal moderní React s funkčními komponenty a hooks, snížili jsme obří root state pro rychlejší a bezpečnější vývoj nových funkcí. Díky pravidelným automatickým aktualizacím aplikací jsme získali přístup k novým funkcím urychlujícím vývoj a výkon pro vyšší provoz.“

Jakub Kohout

Co-Founder a CTO “jako služba” ve společnosti Carvago.

Technická výzva

Klient se na nás obrátil bez jakékoliv dokumentace, pouze s nedokončenými zdrojovými kódy i nedokončenou infrastrukturou (FE - Next.js & React.js, BE - PHP & Symfony 2, infra - Terraform 0.10). Cookielab tým potřeboval co nejrychleji analyzovat současný stav, aby mohl navázat a pokračovat ve vývoji.

S infrastrukturou jsme neměli jinou možnost, než jít cestou “deploy & fail & repeat”, dokud se nepodařilo dosáhnout úspěchu. Výzvou pro nás byly procesy nebo spíše jejich absence. Zpočátku jsme neměli k dispozici žádné nástroje, žádné procesy ani žádné monitorování. Bylo na čase je začít tvořit, protože do prvního spuštění nám zbývaly pouhé dva týdny!

Technologie

Řešení

Po úvodní analýze jsme potřebovali připravit pro vývojáře správné postupy. Náš tým DevOps vytvořil a zprovoznil infrastrukturu. Během procesu jsme zjistili, že velká část služeb v Terraformu chybí a museli jsme je přidat. Dále jsme zahájili správu produktu:

shromáždili jsme požadavky od zúčastněných stran,

ověřili je proti skutečnému stavu aplikace a jejího ekosystému,

navrhli jsme priority rozvoje.

Dále jsme nastavili proces vývoje pomocí metodologie SCRUM a pracovní postupy v Jira, abychom mohli škálovat tým a jednotlivé úkoly. Pak přišel převod z BitBucket na Gitlab, z ECS na Kubernetes. To přineslo velké zlepšení pro celý vývoj. Kubernetes přinesl jednodušší implementaci Review Apps a lepší správu nástrojů, jejich nasazení a monitorování.

Když jsme “uhasili” to, co nás ve vývoji nejvíce brzdilo, mohli jsme konečně sestavit technologický plán, který nám pomohl stabilizovat vývoj a dodat nové funkce předvídaným způsobem.

“Naše role nespočívá pouze v poskytování produktu nebo nových funkcí – zajišťujeme také kvalitu”

Co nás čeká dál?

Tato případová studie popisuje pouze začátek naší spolupráce se společností Carvago. Připravujeme další podrobnosti o vylepšeních carvago.com webu - např. příprava infrastruktury na příliv návštěvníků během celostátní TV kampaně nebo uživatelského testování.

Software Development hero image - monitor
Pojďme probrat váš byznys...
nebo
...vaši kariéru
Otevřené pozice

Kliknutím na „Přijmout“ souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem zařízení za účelem zlepšení webu, analýzy a podpory našeho marketingového úsilí. Další informace naleznete v našich Privacy Policy.